Clean Tech Made in Denmark

Læs Clean Tech Made in Denmark.Tilbage

Magasiner

Se nyeste og tidligere numre af vores magasin "Dansk miljøteknologi"

Februar 2017

Tilbage

Oktober 2016

Tilbage

Februar 2016

Tilbage

Oktober 2015

Tilbage

Februar 2015

Tilbage

Oktober 2014

Tilbage

Februar 2014

Tilbage

Oktober 2013

Tilbage

Maj 2013

Tilbage

November 2012

Tilbage

Marts 2012

Tilbage

Oktober 2011

Tilbage

Marts 2011

Tilbage

Oktober 2010

Tilbage

Februar 2010

Tilbage

Oktober 2009

Tilbage

MTBF logo
Dansk Miljøteknologi
Rosenørns Allé 9
1970 Frederiksberg C
tlf.: 35 300 790

Direktør
Jørn Jespersen
Tlf. 21 49 13 83

div class="post">

9. januar 2017

INVITATION til præsentation af teknologier i forbindelse med håndtering af kemikalier og affald
Basel- Rotterdam og Stockholmkonventionernes sekretariat afholder det årlige møde og arrangerer i den forbindelse en teknologiudstilling.

Læs rapporten her.


div class="post">

6. januar 2017

Ren luft fra danske virksomheder til hele verden
Danske virksomheder eksporterer løsninger til ren luft for mere end 7 mia. kr. om året, viser ny rapport.

Læs rapporten her.


div class="post">

30. november 2016

Landia og Stjernholm på borgen
Stjernholm og Landia var torsdag den 24. november til foretræde i Folketingets Energiudvalg. Formålet var at minde om det politiske løfte om en ny vejledning for vandselskabernes udbud og investeringer.

Her fremførte Kaj Stjernholm og Thomas Christensen fra Stjernholm og Steen Buhl Larsen og Jacob Eybe Holdgaard fra Landia vigtigheden af at der lægges større vægt på den samlede økonomi ved drift, vedligeholdelse og energiforbrug i vandselskaberne.

I dag lægger de store vandselskaber for stor vægt på den isolerede indkøbspris, selv om det i virkeligheden er dyrt at købe billigt – og det svækker både innovationen og totaløkonomien.


div class="post">

28. november 2016

Gode grønne konservative fingeraftryk i det nye regeringsgrundlag
I det nye regeringsgrundlag tales der om ambitiøs og bæredygtig grøn omstilling. Det er et vigtigt signal.

Mere konkret lægges der nu op til, at det offentlige skal købe ind og investere efter livscyklusperspektivet – eller Total Cost of Ownership (TCO), som det også bliver kaldt. Det betyder, at indkøberne skal se på produkternes energiforbrug, holdbarhed og levetid. Altså de løbende omkostninger i stedet for kun at se på indkøbsprisen.


Regeringen går forrest i den grønne omstilling, og derfor bør livscyklusperspektiver i højere grad indgå i beslutningsgrundlaget for offentlige investeringer og anskaffelser, således at der vurderes ud fra udgiftsniveauet samlet, fremfor anskaffelsespris alene.

Populært kan man sige, at man skal købe kvalitet, der holder – i stedet for billigt skidt. Og det perspektiv er vigtigt for samfundsøkonomien, men også for danske producenter af kvalitetsprodukter, som har brug for hjemmemarkedet som udstillingsvinduer for deres løsninger og udstyr.
Nu gælder det om at få slået fast med syvtommersøm, at livscyklusperspektivet selvfølgelig også skal gælde for og udbredes i de offentlige forsyningsselskaber, herunder vandselskaberne. Og at forsyningsministeren snarest får udarbejdet den vejledning om TCO, som han stillede i udsigt, da vandsektorloven blev vedtaget.

Dansk Miljøteknologi er også tilfredse med, at miljøteknologi og MUDP nu nævnes i et regeringsgrundlag:

Miljøteknologisk eksport
Globalt er der brug for grøn teknologi til at løse miljøudfordringer omkring rent vand, ren luft, affald og optimering af vores brug af materialer og ressourcer. Der i dag en stigende global efterspørgsel efter miljøløsninger på disse områder.
Regeringen vil også i årene fremover prioritere midler til indsatsen i MUDP til blandt andet demonstrationsanlæg, der kan fungere som strategiske udstillingsvinduer for mere miljøvenlige løsninger.


Dansk Miljøteknologi forstår formuleringen om, at regeringen vil prioritere MUDP fremover som et tilsagn om, at bevillingen vil forblive på mindst samme niveau som i 2017 (ca. 100 mio. kr.)
Og gør opmærksom på, at det endvidere vil være meget vigtigt for virksomhederne, at der kommer 4-årige rammer for bevillingen, så man kan planlægge med længere horisont og sætte gang i nogle mere dristige projekter, som kræver mere forberedelse og længere tid til at stable partnerskaber på benene.


div class="post">

30. september 2016

Dansk Miljøteknologi skriver til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og foreslår en ny luftvision
Læs henvendelsen her.div class="post">

28. september 2016

Esben Lunde Larsen åbnede Vandtek
Læs talen her


div class="post">

23. september 2016

Store muligheder for dansk vandeksport
Ny rapport fra SVANA (Styrelsen for Vand og Naturforvaltning) viser, at eksporten af dansk vandteknologi nåede et nyt højdepunkt med 17 mia. kr. i 2015.
Der er såldes gode muligheder for at opfylde vandvisionens mål om en fordobling af de eksportbaserede arbejdspladser i vandsektoren frem mod 2025. Læs rappporten “Eksporten af dansk vandteknologi” om virksomhedernes forventninger til eksporten, om offentlige indsatser og muligheder for finansiering her.div class="post">

20. september 2016

Spildevand kan blive ny energikilde
Spildevandsanlæg kan blive energiproducenter. Det viser en ny SVANA-rapport "En plan for en energiproducerende vandsektor", der er udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma NIRAS.
Læs rappporten her.div class="post">

7. september 2016

Dansk Miljøteknologi om ny Forsyningsstrategi
Fokus på investeringer, ny teknologi og innovation er nødvendigt.

Læs bestyrelsens udtalelse her.div class="post">

7. september 2016

Der er brug for strategisk erhvervspolitik
Læs om Dansk Miljøteknologis forslag her.div class="post">

2. september 2016

Møde om innovationsudbud på jordforureningsområdet den 26. september
Danske Regioner, Foreningen af rådgivende Ingeniører og Dansk Miljøteknologi ønsker at fremme brugen af innovation i opgaveløsningen. Derfor inviteres branchen til møde om de muligheder, der gives for innovation i forbindelse med den nye udbudslov.

Se program og tilmeldingsspecifikationer her.div class="post">

30. august 2016

Vigtig melding fra S om satsning på grøn teknologi
Udviklingen af grøn teknologi skal prioriteres langt højere, end regeringen lægger op til, siger Socialdemokraternes miljøordfører Christian Rabjerg Madsen.
Læs hans indlæg her.div class="post">

9. august 2016

Årsmøde i Dansk Miljøteknologi
Den 15. juni var der årsmøde i Dansk Miljøteknologi hos FORCE Technology i Lyngby.
Igen i år var mødet velbesøgt med over 100 deltagere fra miljøteknologiske virksomheder, fra ministerier og styrelser og med politikere fra Christiansborg.
Der var mange rigtig gode indlæg, hvor bl.a. Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen kommenterede på en række innovative miljøteknologier og kom med sine visioner som ny minister.Se ministerens tale her.
Der var en spændende debat mellem Henrik Dahl (LA) og Kirsten Brosbøl (SOC) om en grøn erhvervspolitik der understøtter udvikling af ny teknologi, og så kom Morten Østergaard med sine visioner på det miljøteknologiske område.

Referater fra de indlagte sessionmøder kan ses på medlemsdelen.


div class="post">

2. juni 2016

Høringssvar om vejledning om tilknyttede aktiviteter
Dansk Miljøteknologi har afgivet høringssvar om vejledning om tilknyttede virksomheder efter vandsektorloven.
Læs høringssvaret herdiv class="post">

24. maj 2016

Rettidig indsats mod giftdepoter
Dansk Miljøteknologi har skrevet et debatindlæg til Jyllands-Posten som opfølgning på løbende debat om oprydningen på Høfde 42 ved Harboøre Tange.
Læs indlægget her

div class="post">

4. maj 2016

Ballastvandkonventionen bør ratificeres nu!
Dansk Miljøteknologi skriver åbent brev til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og til Folketingets miljø- og fødevareudvalg samt til EU-parlamentets miljøudvalg med opfording til at handle nu.
Læs henvendelsen herdiv class="post">

3. maj 2016

Workshop om Fremtidens Renseanlæg
Danva, Dansk Miljøteknologi og DI afholder en workshop om "Fremtidens Renseanlæg" den 21. juni fra kl. 9.30-17.00 i Vandhuset i Skanderborg.
Workshoppen afholdes som led i vandbranchens fælles Vandvision for 2025.
Reserver allerede nu dagen og læs det foreløbige program her
div class="post">

21. april 2016

Høringssvar om vejledning om svømmebade
Dansk Miljøteknologi har afgivet høringssvar om vejledning om godkendelse af svømmebade.
Læs høringssvaret her
div class="post">

14. april 2016

Henvendelse om Naturpakken
Dansk Miljøteknologi har sendt en henvendelse til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen med forslag om reduktion af spildevandsudledning som et element i Regeringens Naturpakke.
Se brevet her
Og læs Miljø- og Fødevareministerens svar her
div class="post">

16. februar 2016

Stort fremmøde på Dansk Miljøteknologis vintermøde
Dansk Miljøteknologi holdt den 4. februar deres årlige vintermøde for miljøteknologiske virksomheder. Vanen tro var mødet velbesøgt og deltagerantallet landede i år på +120 deltagere. På mødet var der deltagelse fra Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V), SF's partiformand Pia Olsen Dyhr, Venstres gruppeformand Søren Gade og politisk kommentator Hans Engell.

Derudover deltog centrale embedsfolk Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, samt en række andre inspiratorer under de indlagte sessionsmøder.
På medlemsdelen findes oplæg fra indlæggene på vintermødet samt referater fra sessionsmøderne.div class="post">

15. februar 2016

Partnerskab om renluftløsninger til industrien afholder workshop den 6. april 2016 i Fredericia
Få mere information om renluftsløsninger til mindre industrivirksomheder og bidrag med din viden om hvilke udfordringer, der er og hvilke løsninger, som din virksomhed kan bidrage med. Du får desuden mulighed for at påvirke partnerskabets fremtidige arbejde, så partnerskabet kan prioritere indsatsen til de områder, hvor virksomhederne får mest ud af det. Alle kan være med i partnerskabet – også dig.

Workshoppen afholdes den 6. april 2016, kl 10 – 16 hos Fredericia Kommunes Uddannelsescenter, Mosegaardsvej 2, 7000 Fredericia.
Læs mere om program og tilmelding herdiv class="post">

8. januar 2016

Dansk Miljøteknologi og landbruget skriver til Energiudvalget
Dansk Miljøteknologi, Dansk Slagtefjerkræ og Danske Æg har sendt en fælles henvendelse til Folketingets Udvalg for Energi, Forsyning og Klima om anvendelse af biomasse til produktion af el ved termisk forgasning.
Læs henvendelse her
div class="post">

5. januar 2016

Høringssvar om vandsektor-bekendtgørelser
Dansk Miljøteknologi har afgivet høringssvar om diverse bekendtgørelser i forbindelse med den kommende vandsektorlov. Det handler især om
- manglende indsats for at fremme TCO (Total Cost of Ownership)
- bedre muligheder for at iværksætte energiproduktion og ressourceudnyttelse
- muligheder for at indgå langtidskontrakter
- tilknyttet aktivitet og forrensning

Læs høringssvaret fra Dansk Miljøteknologi
div class="post">

17. december 2015

Høje miljøkrav i EU kan være en fordel for danske leverandører af miljøteknologi
Er du leverandør af en miljøteknologi, som du mener er blandt de bedste tilgængelige på markedet lige nu? Så kan du sikre dig en klar fordel i forhold til dine konkurrenter ved at få din teknik anerkendt som BAT (Best Available Techniques).

Miljøstyrelsen opfordrer teknologileverandørerne til at byde ind med data tidligt i den proces, som skal lede frem mod EU’s fremtidige miljøkrav til virksomheder.

Læs om mulighederne og om en dansk virksomhed, der har fået en teknik accepteret som BAT – selvom den allerede har været på markedet i mange år.
Læs Artiklen om BAT
div class="post">

15. december 2015

Herning Vand indvier Danmarks største struvitanlæg
I dag den 10. december indviede Herning Vand landets andet og største struvitanlæg. Anlægget, der er udviklet sammen med en lang række spillere på tværs af vandbranchen, er et vigtigt skridt på vejen i at realisere vandvisionen om nye grønne jobs og øget eksport.

Et festfyrværkeri af grønt glimmer konfetti spredte smil på læberne ved indvielsen af struvit-anlægget, som selvfølgelig havde rullet den grønne løber ud for de mange fremmødte gæster i Herning.

Struvitanlægget er et resultat af fire års samarbejde mellem Herning Vand, Aarhus Vand, Horsens Vand samt Grundfos, Norconsult, Stjernholm og SEGES. Med opførelsen af struvitanlægget i Herning viser partnerskaberne inden for vandbranchen for alvor deres styrke og potentiale.

Særligt samarbejdet var noget af det, Niels Møller Jensen, administrerende direktør i Herning Vand, fremhævede i sin tale ved indvielsen. Der er store perspektiver i at se på spildevand som en ressource. Både for miljøet, jobskabelsen og eksporten. Udviklingen af struvitanlægget viser, hvor dygtige vi er til at arbejde åbent og fordomsfrit sammen på tværs af vandbranchen, når vi skal finde fælles løsninger til glæde for hele samfundet, ” sagde Niels Møller Jensen og overlod ordet til Jørn Jespersen fra Dansk Miljøteknologi.

Stærkt samarbejde med stort potentiale
Jørn Jespersen fremhævede det nye anlægs rolle i realiseringen af den ambitiøse vandvision, aktører på tværs af vandbranchen committede sig til i foråret.
”Det kræver mod af et vandselskab at gå ind i et projekt som dette. Men det er netop det, der gør at vi kan nå de mål, vi har sat os for i vandvisionen. Vandselskaberne skal turde bane vejen ved at investere i udvikling og indkøb af ny vandteknologi, så de kan fungere som demonstrationsanlæg, hvor udenlandske investorer kan se teknologierne i funktion. I Dansk Miljøteknologi vurderer vi, at teknologien i struvit-anlægget alene har et eksportpotentiale på 1,6 mia. kr. samt potentiale for at skabe 2.000 job i Danmark set over 10 år,” sagde han.

Ros til branchen
Miljøpolitisk chef i Dansk Industri, Karin Klitgaard lagde i sin tale vægt blandt andet på hvordan struvit-anlægget rammer lige ned i de mål, FN har sat for vandområdet og det store eksportpotentiale.
”Efterspørgslen på vandteknologi i verden vokser. Vi har teknologier i Danmark, som både kan bruges i udviklingslande og lande, som har et udviklet spildevandssystem, men ikke er helt så effektive som vi er her i Danmark. Så selvfølgelig skaber det her et stort marked – og der skal jo reel efterspørgsel til, før vi kommer ud og leverer nogle løsninger. Jeg vil også gerne rose jer for at tage handsken op og få vendt et problem til en løsning. Det er jo det, vi skal have gjort, hvis vi skal realisere vores vision. Vi er nødt til hele tiden at opfinde nye teknologier og løsninger, og det er anlægget her et rigtig godt eksempel på,” sagde hun og klippede sammen med Niels Møller Jensen og Jørn Jespersen det grønne bånd over og indviede dermed officielt Danmarks største struvitanlæg.

Sådan virker anlægget
Det nye struvitanlæg i Herning trækker fosforen ud af spildevandet og udfældes som mineralet ’struvit’, der bruges til miljørigtig gødning. Spildevandet udnyttes bedre, og der udledes mindre fosfor i søer og vandløb. Det fører desuden til lavere CO2-udledning, lavere energiforbrug og lavere forbrug af kemikalier på rensningsanlægget. Alt sammen til glæde for miljøet. Herning Vand forventer snart at få gødningen, der kommer ud af rensningen, godkendt af EU til økologisk brug.

Fakta om struvitanlægget:
•Partnerskabets første struvitanlæg (forsøgsanlæg) blev indviet i Aarhus i november 2013
•Struvitanlægget forventes at producere knap 200 tons gødning om året
•Forventede driftsbesparelser (netto) knap 500.000 kr./år
•Forventet indtjening på salg af PhosphorCare på op i mod 500.000 kr./år
•Tilbagebetalingstid på 7 år
•Stjernholm har leveret og opført struvitanlægget i Herning

Kilde: Danvadiv class="post">

7. december 2015

DMT om håndtering af store jordforureninger i Danmark
Dansk Miljøteknologi har skrevet et indlæg (synspunkt) til magasinet Vand & Jord (december, 2015) om den manglende håndtering af de store forureningsdeponier i Danmark.
Læs indlægget på medlemsdelendiv class="post">

2. december 2015

Vores direktør fylder 60 år på fredag
Jørn Jespersen, direktør i Dansk Miljøteknologi fylder rundt på fredag.
Læs portræt af Jørn Jespersen her.


div class="post">

2. november 2015

Høringssvar om NOx-afgift
Dansk Miljøteknologi har indgivet høringssvar til Skatteministeriet vedr. forslaget om en lovændring der ophæver NOx-afgiften for virksomheder i Danmark. - læs høringssvar her.
div class="post">

16. oktober 2015

Opfordring fra Dansk Miljøteknologi: Skab stabile rammer for MUDP
Bestyrelsen i Dansk Miljøteknologi har henvendt sig til folketingets partier og regeringen med en opfordring om at prioritere det Miljøteknologiske Udviklings- og DemonstrationsProgram under de igangværende forhandlinger om finansloven for 2016.
Og samtidig skabe en stabil bevillingsramme for programmet i årene fremover.

Henvendelsen er sendt til miljø- og fødevareministeren, uddannelses- og forskningsministeren, Folketingets Miljø- og fødevareudvalg og Folketingets Uddannelses- og forskningsudvalg.

Se henvendelsemere fra Dansk Miljøteknologi her.

Ingeniøren bragte torsdag en artikel om MUDP-programmet. Læs artiklen her.div class="post">

2. oktober 2015

Skarp kritik af ny vandsektorlov
- læs Dansk Miljøteknologis høringssvar her.


Og læs lovforslaget her


div class="post">

23. september 2015

Behov for effektiv GDV-ordning
Dansk Miljøteknologi har rettet henvendelse til det nye GDV-sekretariat for den godkendelses- og mærkningsordning til byggevare der anvendes i vandforsyningen.

Læs henvendelsenher
div class="post">

27. august 2015

Stort fremmøde til Sommermødet på Teknologisk Institut
På årets sommermøde og generalforsamling i Dansk Miljøteknologi deltog knap 100 medlemmer af foreningen, en lang række embedsfolk fra Naturstyrelse og Miljøstyrelsen samt flere inspiratorer fra forskellige organisationer som bl.a. Danmarks Rederiforening, Landbrug & Fødevarer og DANVA.

Der blev præsenteret 5 virksomhedscases for den nye Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen og efterfølgende var der plenumdebat om miljøteknologiske rammevilkår.

Der var 10 sessionsmøder om bl.a. nye initiativer på drikkevandsområdet, indsatser mod de store jordforureninger, innovationsudbud, visioner om Danmark som førende inden for miljøteknologi, reduktion af emissioner fra skibe og om opfølgningen på den politiske aftale om vandsektorloven.

Der blev afhold generalforsamling og valgt to nye medlemmer til bestyrelsen. Morten Fjerbæk (EnviDan) og Henrik Hassing (FORCE Technology) er ny medlemmer mens Jan Tryk (EnviDan) træder ud af bestyrelsen.

Og endelig deltog EU-politikerne Bendt Bendtsen (Kons.) og Morten Helveg Petersen (R.V) til en debat om, hvordan der i EU kan sættes nye og innovative målsætninger på både energi-, vand- og luftområdet. De to politikere blev præsenteret for en case om energineutralitet i vandforsyningssektoren (Danfoss) og en om luftrensningsteknologier til reduktion af emissioner fra industrier og kraftværker (FLSmidth Airtech).

På medlemsdelen findes de 7 virksomhedscases fra sommermødet.

Se udpluk af billeder fra sommermødet her.

Tak til alle deltagere for et godt engagement og til Teknologisk Institut for at levere gode rammer for sommermødet 2015.div class="post">

30. april 2015

Enighed om aftale om ny vandsektorlov
Så lykkedes det regeringen og forligspartierne (V, DF, Enhl., SF og Kons.) at lande en politisk aftale om en ny vandsektorlov.

Med aftalen opnås på en gang en effektiv vandsektor og en minimering af det bureaukratiske åg som vandselskaberne var underlagt med den eksisterende lov. Reguleringen skal nu baseres på en performancebenchmarking der indeholder bl.a. miljø, sundhed og forsyningssikkerhed - og så skal der skabes bedre rammer for teknologiudvikling i vandsektoren.

Den nye aftale giver vandselskaberne bedre mulighed for at efterspørge innovative løsninger og foretage mere langsigtede investeringer end hidtil. Og dermed understøtte samarbejdet om at skabe vækst og eksport af danske vandteknologiløsninger.

Læs aftalen her.div class="post">

20. april 2015

Ministerbesøg hos AVK, Silhorko og Kamstrup
Miljøminister Kirsten Brosbøl besøgte 17. april de 3 miljøteknologiske virksomheder i Østjylland, og hun havde inviteret Dansk Miljøteknologi med på turen.

Kirsten Brosbøl besøgte AVKs fabrik i Galten, og hun drøftede derefter bl.a. kvaliteten af materialer i den danske vandforsyning, ulandsbistand på vandområdet og vandsektorlov med AVKs ledelse i hovedkontoret.

Hos Silhorko handlede det om vandeffektivitet og genbrug af vand med positive effekter for energiforbrug gennem bl.a. UV-behandling af vandet.

Endelig besøgte Kirsten Brosbøl Kamstrup og drøftede fremtidens intelligente vandforsyning, behovet for langsigtede investeringer i vandsektoren og betydningen for eksporten af et hjemmemarked i front.

- Der kom mange gode og spændende emner på banen, som Dansk Miljøteknologi vil følge op på i det videre arbejde med Miljøministeriet og Folketinget, siger direktør Jørn Jespersen efter turen.div class="post">

15. april 2015

Bedre rammevilkår for miljøteknologiske start-up virksomheder
Hvordan skabes der bedre vilkår og vækstbetingelser for nye miljøteknologiske virksomheder? Hvilke ordninger fungerer og hvilke politiske tiltag kunne med fordel søsættes?

Disse spørgsmål og generelle vilkår omkring netværksdannelser, finansieringsmuligheder, lovgivning og efterspørgsel på hjemmemarkedet var til debat på en mini-konference mandag den 13. april på Christiansborg.

Bag initiativet stod Dansk Miljøteknologi og formanden for Folketingets Miljøudvalg Lone Loklindt. På konferencen deltog: Adept Water Technologies, AgriFarm Innovations, Aquarden Technologies, BioKube, Cleanfield Danmark, Envotherm, Explicit, Frichs, HydroSystems, Infarm, Mycometer, Unisense Environment og Wagonblast. Oplæg fra konferencen kan ses på medlemssiden.-->

19. marts 2015

Grønt Innovationsforum nedsat
Regering, SF og Enhedslisten har nedsat et nyt innovationsforum for grønne løsninger og bæredygtig produktion. Direktør for Dansk Miljøteknologi Jørn Jespersen er blevet medlem af innovationsforummet sammen med bl.a. Thorbjørn Machholm fra Grundfos. Se sammensætning af Innovationsforummet her.
Og læs hele kommisoriet her.

16. marts 2015

Analyse af de kommunale klimatilpasningsplaner
Dansk Miljøteknologi har gennemgået kommunernes færdige klimatilpasningsplaner. 92 kommuner har nu fremlagt en klimatilpasningsplan baseret på en risikokortlægning for oversvømmelser, mens kun 13 kommuner har omsat klimatilpasningsplanens prioriteringer til egentlige handlingsplaner med tidsplaner og økonomi.

Se hele analysen her.

5. marts 2015

Virksomheder henvender sig om vandsektorloven
En række miljøteknlogivirksomheder har, i regi af Dansk Miljøteknologi, skriftligt henvendt sig til gruppeformændene i de politiske forligspartier bag vandsektorloven med en opfordring om, at genoptage forhandlingerne om vandsektorloven hurtigst muligt. Læs henvendelsen fra virksomhederne her.

Initiativet har desuden ført til en artikel i Politiken søndag den 1. marts 2015. Se artiklen her.

4. marts 2015

Status for den politiske indsats for skibsfart og miljø
Miljøministeren har i et svar til miljøudvalget gjort status for den danske indsats for skibsfart og miljø inden for IMO, HELCOM og EU. Læs miljøministerens svar her.

13. februar 2015

Tilbage

Nyt nummer af magasin "Dansk miljøteknologi"
Den nye udgave af foreningens magasin er på gaden og her har du bl.a mulighed for at læse artikler om:
 • Grøn vækst sikrer fremtidens beskæftigelse
 • Politisk smøleri med vandsektorloven bremser væksten
 • Haldor Topsøe udvikler partikelfilter til krydstogtskibe, som kan bane vejen for ny international regulering
 • Der er klar bane for fosforgenvinding
 • Hvad vil partierne med det miljøteknologiske område i næste valgperiode?
 • Én snegl i vandtanken er en for meget
 • UV-belysning giver ekstra sikkerhed mod bakterier i drikkevandet
 • Kan ulandsbistanden bidrage til at skabe vækst på miljøområdet?
 • Her er tallene, Skat – overløb fra spildevandssystemer kan godt beskattes
 • Vi kan godt reducere ammoniakforureningen med 24 % i 2020 – hvis vi vil


11. februar 2015

Miljøministeren på teknologitour i Østjylland
Den 4. februar var miljøminister Kirsten Brosbøl på besøg hos teknologivirksomhederne Wavin og Unisense Environment i Østjylland. Endvidere mødte hun repræsentanter fra virksomhederne Frichs, Grundfos, Kamstrup og Sorbisense, under sit besøg.

Miljøministeren tilkendegav, at hun havde fået et rigtig godt udbytte af besøgstouren og mange gode ideer med hjem til sit ministerium.

Dansk Miljøteknologi var arrangør af miljøministerens "besøgstour".11. februar 2015

Vintermøde i Dansk Miljøteknologi
Med mere end 100 deltagere fra foreningens medlemsvirksomheder samt en lang række centrale embedsfolk fra Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Erhvervs- og Vækstministeriet blev årets vintermøde det hidtil største.

På mødet var der gode indlæg fra både miljøminister Kirsten Brosbøl og formand for SF Pia Olsen Dyhr. Der var debat med blå blok i skikkelse af Pia Adelsteen (Dansk Folkeparti) og Daniel Rugholm (Konservative Folkeparti), 8 sessionsmøder med centrale embedsfolk om miljøpolitiske emner som drikkevandsinitiativer, overløbsindsats i vandplanerne,klimatilpasning, emissioner fra landbruget og håndhævelse på luftområdet. Og endelige oplæg om samarbejdesmodeller i vandsektoren med Lars Schrøder (Aarhus Vand) og oplæg om ren luft i EU med Michel Schilling (Miljøstyrelsen).

På medlemsdelen findes referater fra indlæggene på vintermødet.

10. december 2014

Konference om Ammoniak i landbruget den 9. december
Hvordan reducerer vi forureningen med ammoniak og hvilke krav er på bordet i EU’s nye NEC-direktiv?

Dansk Miljøteknologi var medarrangør af en spændende konference om reduktion af ammoniakforurening og anvendelse af nye teknologier.

Oplæg fra konferencen kan ses under fanen branchenyt/præsentationer.

1. december 2014

Høring af MUDP lovforslag
Det nye lovforslag om MUDP har været i høring.

Læs høringssvaret fra Dansk Miljøteknologi her.

13. november 2014

Stort gennembrud for miljøteknologien på finanslov - MUDP får sin egen lov
Der kom et stort gennembrud for miljøteknologien i den grønne aftale, som blev indgået onsdag aften af SF, EL og regeringen i forbindelse med finansloven for 2015.

MUDP fik en øget bevilling på 80 mio. kr. over 4 år oven i den forhøjelse, som i forvejen er kommet via en andel af forskningsreserven på 48 mio. kr. i 2015.

(MUDP = Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program, som medfinansierer teknologiudvikling inden for vand, luft, cirkulær økonomi mm.).

Dermed kommer puljen til grøn teknologi i 2015 op på 119,9 mio. kr. Heraf udgør selve MUDP 83,7 mio. kr. men også en del af resten kan bruges på løsninger inden for vand og luft mm.

Det er dermed den næsthøjeste bevilling til miljøteknologien nogensinde, kun overgået af det foreløbige rekordår 2013 (142 mio.), men altså væsentligt højere end 2014-niveauet (76,3 mio.).

Men endnu vigtigere end beløbsstørrelsen er, at der nu kommer et lovgrundlag for MUDP i medfør af aftalen. Det betyder, at MUDP får en langt mere sikker og stabil eksistens, og det betyder, at der vil blive nedsat en professionel bestyrelse, som kan stå for en langsigtet strategi og for at afgøre de konkrete bevillinger.

Hermed bliver de miljøteknologiske virksomheder i langt højere grad i stand til at præge programmet med deres markedskendskab og med den teknologiudvikling, som de ønsker. F.eks. bliver det formentligt muligt at lave flere store ”fyrtårns-projekter”, som virkelig rykker.

Den 4-årige bevilling indikerer ligeledes, at der nu skal tænkes langsigtet og arbejdes strategisk. En langsigtet strategi giver mulighed for, at virksomhederne kan forberede deres ansøgninger meget bedre og skabe mere dristige projekter i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Hermed bliver MUDP ligestillet med de andre teknologiprogrammer, EUDP i Klima- og Energiministeriet og GUDP i Fødevareministeriet. Så der er også tale om prestigemæssigt løft til hele miljøområdet og miljøteknologien og en anerkendelse af de potentialer for ny grøn beskæftigelse og eksport, som den miljøteknologiske sektor rummer.

Dansk Miljøteknologi har satset meget på at skabe dette politiske resultat, og vi er glade for, at det er lykkedes i så stort omfang. Nu handler det om at sikre faste høje bevillinger i et 4-årigt perspektiv, få loven gennem folketinget, nedsat en bestyrelse, udarbejdet en 4-årig strategi - og om at få gang i arbejdet med at udarbejde rigtig gode og visionære ansøgninger til 2015.

12. september 2014

Dansk Miljøteknologi i clinch med sundhedsmyndighederne på konference om drikkevand
”Vi bør undgå endnu flere forureninger af drikkevandsforsyninger i fremtiden”. Sådan lød meldingen fra direktør i Dansk Miljøteknologi Jørn Jespersen, som en respons på Sundhedsstyrelsens indlæg om vandkvalitet og sundhed på konferencen om fremtidens drikkevand.

I dag forekommer der mikrobielle forureninger i 3-4 % af alle vandforsyninger og det er ifølge embedslæge Henrik Hansen (Sundhedsstyrelsen) et acceptabelt niveau. Dansk Miljøteknologi er af den opfattelse at antallet af forureningstilfælde kan bringes endnu længere ned. Det kan blandt andet ske hvis vi er mere åbne over for behandling af vandet.

Grundlæggende er Dansk Miljøteknologi enig i, at der skal værnes om vores drikkevand, som i dag kun undergår en simpel behandling inden det leveres til forbrugerne. Men i de tilfælde hvor det giver samfundsøkonomisk mening eller når der er brug for ekstra sikkerhed, bør det være mindre besværligt at opnå tilladelse til behandling end tilfældet er det i dag.

På konferencen deltog mere end 150 personer fra vandselskaber, kommuner, statslige myndighede universiteter, rådgivere og teknologileverandører og der var dagen igennem mange spændende indlæg og debatter om bureaukratisk regulering, metoder til fjernelse af kalk fra vandet, UV-belysning som sikkerhedsbarriere og forskellige nye projekter og visioner for fremtidens drikkevandsforsyning.

Konferencen om fremtidens drikkevand blev arrangeret af DANVA, FVD og Dansk Miljøteknologi i samarbejde med Naturstyrelsen. Oplæggene kan findes under fanen branchenyt/præsentationer.


8. september 2014

DALUTEK: nyt netværk for luftrensningsvirksomheder stiftet
Der var rigtig god opbakning til etableringen af det nye netværk for luftrensningsvirksomheder DALUTEK (DAnsk LUftrensnings TEKnologi), da der blev afholdt stifentende generalforsamling den 26. august på Teknologisk Institut i Odense.

På mødet blev der valgt en bestyrelse bestående af Kjeld Bagger (AVS Danmark), Telse Runge (Teldust), Peter Rebsdorf (Simas), Lars Gamborg (FLSmidth) og André Radley Grundahl (Nordic Air Filtration). Som suppleant blev valgt Allan Møller (Zehnder). Endvidere blev vedtægterne debatteret og vedtaget. Vedtægterne kan læses her.

Referatet fra generalforsamlingen kan ses på medlemssiden ved at logge ind.

5. september 2014

Tilbud om verifikation af miljøteknologi
DANETV (Danish Environmental Technology Verification) tilbyder uafhængige test af teknologier og produkter til reduktion og overvågning af miljø- og klimapåvirkning

Det har flere miljøteknologivirksomheder allerede benyttet sig af bl.a. medlemsvirksomheden Mosbaek A/S. Virksomheden udvikler vandbremser, der i kraft af et unikt design, regulerer vandføringen af regn- og spildevand til afløbssystemet. Vandbremsen er dermed et effektivt virkemiddel til klimatilpasning mod skybrud og øgede regnmængder. Og det får virksomheden snart dokumentation for, når verifikationen er overstået inden for et par måneder.

Hos DANETV er det muligt at få udført verifikation af miljøteknologier inden for følgende områder
 • Affald materialer og ressourcer
 • Miljøteknologi til vandbehandling og -monitering
 • energieffektivisering og -produktion
 • Miljøteknologi til luftrensning og - monitering
 • Miljøteknologi til landbrug
 • Renere produktion og processer
 • Miljøteknologi til jord- og grundvandsbehandling og -monitering


Se mere om test og verifikation på DANETV's hjemmeside.

5. september 2014

Miljøministeriet gør status over miljøtilstanden og natur- og miljøpolitiske indsatser
Miljøministeriet har haft to rapporter i offentlig høring frem til 5. september.Henholdsvis en Miljøtilstandsrapport der opsummere miljøtilstanden for udvalgte miljøområder og en Natur- og Miljøpolitiske redegørelse over igangsatte initiativer siden 2009.

Dansk Miljøteknologi har indsendt høringssvar til de to rapporter. Høringssvarene kan læses her.

2. september 2014

Dansk Miljøteknologi skriver om miljøfarlige forurenende stoffer i Jyllands-Posten
Udledningen af miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) fra renseanlæg, industrier, jordforurening og via diffus påvirkninger fra bl.a. vejarealer og tagflader påvirker vores vandmiljø. Men selv om tilstedeværelsen af de miljøfarlige forurenende stoffer er afgørende for vandrammedirektivets målopfyldelse, om god økologisk og kemisk tilstand, så er indsatsen i de statslige vandplaner meget begrænset.

Læs debatindlægget her

27. juni 2014

Regeringen klar med 3 nye grønne vækstinitiativer
Regenringen, SF og Enhedslisten er blevet enige om 3 nye initiativer der skal skabe vækst, arbejdspladser og grøn omstilling.

En grøn investeringsfond med en udlånskapacitet på op til 5 mia. kr. til investeringer i grøn omstilling. En grøn innovationspulje der skal hjælpe små- og mellemstore virksomheders med finansiering af teknologiudvikling. Og et nyt innovationsforum der skal levere faglige input om nye grønne løsninger til regeringen ift. fremme af den grønne omstilling i erhvervslivet. Læs om aftalen her.

24. juni 2014

Tak for et spændende sommermøde i Dansk Miljøteknologi
Torsdag den 19. juni holdt Dansk Miljøteknologi årsmøde og generalforsamling. Og tilslutningen var igen i år stor med mere end 100 deltagere.

På mødet havde vi besøg af miljøminister Kirsten Brosbøl, der blev præsenteret for en række nye danske miljøteknologier og fik flere nye forslag med hjem til bl.a. innovationsfremmedende regulering af miljøteknologi.

Oplæggene til miljøministeren kan ses herunder:

Endvidere var der til de indlagte debatsessioner inviteret centrale embedsfolk til debat om bla. teknologier til drikkevand, næste generation af vandplaner, test og verifikation af landbrugsteknologi, etablering af NECA-zoner og ballastvandkonventionen,revison af vandsektorloven og om ren luft zoner.

Til slut bidrog de politiske ordførerne Jakob Engel-Schmidt fra Venstre og Torben Hansen fra Socialdemokratiet til en god debat om innovation og jobskabelse i den miljøteknologiske branche.

På årets generalforsamling blev bestyrelsens beretning og forslag til handlingsplan præsenteret. Begge kan (gen)ses ved at logge ind på medlemssiden. Michael Wick fra Adept Water Tehnologies blev valgt ind som nyt medlem i bestyrelsen, da Peter Holme Jensen fra Aquaporin udtræder af bestyrelsen. En stor tak til Peter for sit engagement i bestyrelsen de seneste 2 år. Der var samtidig genvalg til formand Claus Witt fra Grundfos DK og næstformand Joakim Reimer Thøgersen fra Haldor Topsøe.

En stor tak skal samtidig lyde til FORCE Technology for et velsmurt arrangement.

God sommer.

23. juni 2014

Tilbage

Nyt luftnetværk i Dansk Miljøteknologi
Luftforurening er en stigende miljøudfordring både globalt, i EU såvel som i Danmark. Men i Danmark har en række virksomheder stor ekspertise i udvikling og produktion af luftrensningsudstyr og -teknologier. Flere af disse virksomheder ønsker at styrke branchesamarbejdet med henblik på at reducere luftforureningen, skabe vækst, eksport og nye arbejdspladser.

Derfor er der nu taget initiativ til opstarten af et nyt luftrensningsnetværk DALUTEK (DAnsk LUftrensningsTEKnik) under Dansk Miljøteknologi. For interesserede virksomheder indkaldes til stiftende møde den 26. august 2014 hos Teknologisk Institut i Odense.

Læs mere om netværket ved at klikke på brochuren.

28. april 2014

Renseløsninger er vigtige for miljøet
Læs Dansk Miljøteknologis debatindlæg om spildevandsindsatsen i det åbne land, som blev bragt i Information. her

8. april 2014

Gør det lettere at tjene penge på vand
Læs Dansk Miljøteknologis kommentar om revisionen af vandsektorloven, som blev bragt i Børsen. her

4. april 2014

NY GLOBAL AFTALE OM AT MINDSKE LUFTFORURENINGEN FRA SKIBE MÅ FØLGES OP I ØSTERSØEN
Læs pressemeddelse fra Dansk Miljøteknologi her

3. april 2014

Krav om radonsikring i nybyggeri skaber falsk tryghed
Alt nybyggeri skal i dag opføres "radontæt" og dermed sikres, så koncentrationen i indeluften ikke overstiger 100 Bq/m3. Men der stilles ingen krav fra myndighederne om dokumentation. Og bygherre skal derfor ikke eftervise, at en ny bygning rent faktisk er "radontæt" og dermed heller ikke sundhedsskadelig, at bo og opholde sig i. Det har Dansk Miljøteknologi skrevet en kronik om til fagbladet Ingeniøren.

Læs kronikkenher

28. marts 2014

Håndtering af regnvand uden for kloaknettet. Hvor, hvornår, hvorfor og hvordan?
Skab grundlag for valg af de rigtige løsninger, kombiner løsninger efter behov, synliggør fordele og ulemper og tænk jer om. Det var blot nogen af budskaberne, da Dansk Miljøteknologi og DANVA torsdag den 27. marts holdt konference om anvendelse af LAR-løsninger (Lokal Anvendelse af Regnvand).

På konferencen blev anvendelsen af LAR-løsninger belyst og debatteret i relation til klimatilpasning mod oversvømmelser. Konferencens præsentationer afspejlede de mange forskellige tilgange, anvendelsesmuligheder og udfordringer der er ved anvendelse af regnvand som klimatilpasningsværktøj.

Se konferencens præsentationer på fanen branchenyt/præsentationer

26. marts 2014

Ny WHO-rapport konkluderer: Farerne ved luftforurening er en alvorlig trussel mod miljø og folkesundheden
Reduktioner i luftforurening kan redde millioner af liv på verdensplan. Det er en af konklusionerne fra WHO's (Verdenssundhedsorganisationens) seneste rapport, der indeholder nye estimater på de miljø- og sundhedsmæssige omkostninger ved luftforurening.

Der er altså alt mulig god grund til at skrue op for de politiske indsatser over for luftforurening. Både på grund af de store miljø- og sundhedsgevinter der kan hentes, men også fordi "renluft-teknologier" til både den landbaserede og skibsttransporten, energiproduktion, affaldshåndteringen og den øvrige industri udgør vigtige grønne forretningsområder.
Læs rapporten her.

21. marts 2014

Vandsektorlov bremser for nye miljøløsninger, innovation og teknologiudvikling, viser evaluering
Den længe ventede evaluering af vandsektorloven rummer mange spændende konklusioner og åbner mulighed for en gennemgribende ændring af loven. Helt overordnet viser evalueringen, at vandsektorloven bremser for innovation og efterspørgsel efter nye løsninger på miljø-, sundheds- og serviceområdet.

”Det er helt katastrofalt, når politikerne samtidig ønsker grøn omstilling, nye arbejdspladser og øget eksport af vandteknologier og nye løsninger på verdens stigende vandudfordringer”, siger Jørn Jespersen, direktør i brancheforeningen Dansk Miljøteknologi.

For det første fastslår evalueringen, at ”det tyder på, at den gældende økonomiske regulering begrænser incitamenterne for vandselskaberne til at efterspørge nye uprøvede miljøteknologier og -løsninger, da forsyningerne giver udtryk for, at de vælger de sikre løsninger”.

Endvidere hedder det i evalueringen, at ”den nuværende prisloftregulering lægger et pres på vandselskabernes økonomiske råderum og reducerer vandselskabernes økonomiske kapacitet til at efterspørge ny teknologi. Prisloftreguleringen giver desuden ikke incitament til at levere resultater i forhold til miljø-, klima- og servicemål udover de reguleringsmæssige krav. Dette medvirker til at begrænse vandselskabernes efterspørgsel efter ny teknologi, der kunne fremme deres performance i relation til disse områder”.

”Når man vælger det kendte og sikre og ikke har råderum til at efterspørge ny teknologi, så er det med sikkerhed helt godnat til innovation og grøn omstilling”, siger Jørn Jespersen.

Det vurderes også i evalueringen, at ”vandsektorloven og den tilhørende regulering indeholder en række barrierer for erhvervsudvikling og vækst i teknologiudvikling. Lovgivningen opstiller således flere begrænsninger for vandselskabernes engagement i vandsektorens udvikling, herunder barrierer for vandselskabernes muligheder for at engagere sig direkte i teknologiudvikling og partnerskaber, begrænsninger i selskabernes incitament til at udlicitere opgaver og begrænsninger i selskabernes muligheder for at efterspørge ny teknologi.”

Endelig vurderes det, at ”Vandsektorens Teknologiudviklingsfond (VTU) har levet op til hensigten med fonden, idet VTU har udfyldt en væsentlig rolle som finansieringskilde til udviklingsprojekter og har bidraget til at facilitere netværk indenfor vandteknologisektoren og mellem vandselskaber, leverandører, rådgivere og forskningsinstitutioner. På baggrund af tidligere analyser udarbejdet af Deloitte vurderes det dog, at VTU’s årlige budget på 20 mio. kr. til udviklingsprojekter ikke til fulde dækker behovet for ekstern finansiering i vandteknologisektoren, hvis der ønskes et særligt fokus på markedsmodnings- og eksportfasen af udviklingsprocessen”.

”Politikerne har nu en pligt til at handle på baggrund af denne klare evaluering”, siger Jørn Jespersen.

Dansk Miljøteknologi opfordrer til, at vandsektorloven revideres, så
 • Der skabes incitamenter for vandselskaberne til at afprøve ny uprøvede miljøteknologier og -løsninger
 • Der indføres en mere smidig regulering, som skaber økonomisk råderum for at efterspørge ny teknologi
 • Der skabes muligheder for at vandselskaberne kan engagere sig direkte i teknologiudvikling og partnerskaber, incitamenter til at udlicitere opgaver og langt bedre muligheder for at efterspørge ny teknologi
 • VTU-Fonden tilføres flere midler, så den igen kan understøtte samarbejde i branchen om teknologiudvikling

Læs evalueringsrapporten her.

17. marts 2014

Dansk Miljøteknologi foreslår: - Indfør teknologiledelse i vandforsyningen
Produktionen af rent drikkevand er en vigtig opgave for vandselskaberne. Derfor kan der være meget fornuft i, at vandselskaberne strukturerer deres tilgang til anvendelse af ny teknologi. Dette indebære, at vandselskaberne løbende planlægger og optimerer driften af de danske vandforsyningsanlæg, så de hele tiden er på forkant med med mulige teknologiudviklingsbehov og samtidig kan levere et konkurrencedygtigt produkt.

Derfor har Dansk Miljøteknologi udarbejdet et forslag til indførelse af teknologiledelse i den almene vandforsyning. Forslaget er indsendt sammen med foreningens høringssvar om vejledning i kvalitetssikring i den almene vandforsyning. Læs notat om teknologiledelse her og foreningens høringssvar her.

Naturstyrelsens nye vejledning om kvalitetsledelse i den almene vandforsyning samt en hjemmesidebaseret vejledning om energi- og miljøledelse i vandforsyningen kan læses her:
- vejledning
- hjemmeside
Tidligere Nyheder